Praca zdalna na Mazowszu

Filter:
« 1 2 3 4 5 6 7 »
Me
Nowy Dwór Mazowiecki

Praca zdalna

Gospodarka Polski opiera się głównie na branżach transportowych, logistycznych, handlowych, rolnictwie. W tych branżach, trudno jest wprowadzić pracę zdalną, aczkolwiek biura obsługujące te branże mogą pracować zdalnie.

Od 27 marca do 9 kwietnia 2021 Rząd wydał rekomendację, aby wszyscy którzy mogą pracowali zdalnie. Urzędy administracji państwowej będa pracować zdalnie. Wizyty interesantów będa ograniczone do niezbędnego minimum. Wszyskie sprawy które można załatwić przez ePUAP będą w ten sposób załatwiane. Coraz więcej spraw można załatwic online lub telefonicznie. Ostatecznie można załatwić sprawę drogą pocztową.
Mazowsze ma to do siebie, że jest tu Warszawa, stolica, siedziba praktycznie wszystkich urzędów centralnych, które po wdrożeniu zabepieczeń cyberbezpieczeństwa, mogą pracować zdalnie z domu. problemem pracy zdalnej jest to, kto ma pokrywać koszty. Ostatnie interpretacje instytucji i organizacji wskazują, że obowiązkiem pracodawcy jest:


Pracodawcy, gdyby wszystkich wysyłali na pracę zdalną, tam gdzie jest to możliwe to zmniejszaliby tym samym frekwencję w komunikacji zbiorowej w Warszawie, Radomiu, Płocku, w sklepach, zawsze to mniej osób, które mogą roznosić koronawirusa.
Zdecydowana większość pracy biurowej polegającej na wysyłaniu emaili, rozmowami telefonicznymi, tworzeniu zestawień w arkuszu kalkulacyjnym, uzupełnianiu baz, wysyłaniu pism, wydawaniu decyzji czy rozpatrywaniu wniosków można wykonywać zdalnie. To zadaniem pracodawcy jest tak zdyscyplinować pracownika, aby czas nie przeciekał przez palce i aby robota szła do przodu. Zadaniem pracownika, jest tak się zorganizowac, aby pobyt w domu i praca zdalna nie konfliktowały się. Wiadomo, dzieci uczą się zdalnie. Matka lub ojciec lub oboje siedzą w domu i pracują zdalnie. Zmuszanie pracowników do przychodzenia do pracy, aby wykonywali czynności biurowe jest nieodpowiedzialne.
Rozwiązaniem optymalnym jest rotacyjna obecność pracowników, tak, aby zminimalizować kontakty międzyludzkie. W przypadku 5 pracowników biurowych jest to dość proste, każdy z nich przychodzi do biura w jednym z wybranych dni tygodnia. W przypadku innej konfiguracji, można to zorganizowac inaczej. Należy wziąć pod uwagę, że różne biura mają odmienne warunki lokalowe. Czasem jest to jeden pokój, czasem kilka pokoi.
1

Powered by w3.css