Zarobki dziennikarzy na Mazowszu

Płace
« 1 2 3 4 5 6 7 »
Me
Me

Płace dziennikarzy

Prasa lokalna odgrywa w życiu społeczności lokalnej bardzo dużą rolę. Mieszkańcy nie zawsze są w stanie samodzielnie dowiedzieć się co dzieje się "za miedzą". Dziennikarz prasy lokalnej zazwyczaj występuje do władz terenowych w trybie dostępu do informacji publicznej o informacje, co się dzieje, co ma się wydarzyc. Zazwyczaj dziennikarze biorą udział w sesjach rad gmin, miast i potem piszą o tym artykuły, dzięki temu mieszkańcy mają możliwość dowiedzieć się co się dzieje w lokalnej społeczności.
Wydawcami lokalnych gazet bywają firmy, koncerny, ale też globalne koncerny medialne. Zgodnie z prawem prasowym powinny przedstawiać wydarzenia rzetelnie, a komentarze i opinie wyraźnie oznaczać. Nie zawsze ma to miejsce. Bywają gazety wydawane, przez władze miasta lub gminy, finansowane popzez samorządowe spółki. To ewidentna patologia dziennikarstwa, gdyż, wydawca taki ma bezpośredni wpływ na publikowane treści, więc może nie dopuścić (i nie dopuszcza) do opublikowania informacji niekorzystnych dla lokalnej opcji rządzącej i nie ma tu znaczenia, która partia ma większość w radzie miasta lub gminy, nie ma znaczenia, z którego środowiska politycznego wywodzi się burmistrz, wójt, prezydent.

Zarobki dziennikarzy lokalnych niestety wahają się w granicach najniższej krajowej2061 zł - 2200 zł netto do kieszeni. Budżet lokalnego dziennikarstwa jest mocno ograniczony. Ponad połowa przychodów pochodzi od lokalnych reklamodawców, zazwyczaj są to firmy, które na brak przychodów nie narzekają:
- skup złomu
- klinika stomatologiczna
- klinika chirurgii plastycznej
- zakład pogrzebowy
- komis samochodowy
- drukarnia
- sklep sieciowy

Idealnie by było, aby prasa była finansowana niezależnie. W niektórych środowiskach, bywa tak, że władze lokalne piętnuja przedsiębiorców, którzy dają reklamy w mediach nie sprzyjających lokalnej władzy. Bardzo dobrym pomysłem jest, aby to czytelnicy finansowali swoje lokalne media. Artykuły płatne, prenumeraty. Najmniejsze powiaty woj. mazowieckiego mają ok. 30 tysięcy mieszkańców, gdyby 10% mieszkańców było zainteresowanych finansowaniem lokalnej prasy przykładowo w kwocie 20zł miesięcznie, daje to kwotę ok. 60 tys. zł miesięcznie, dodać reklamy można dojśc do kwoty 65-90 tys. zł.
koszt druku gazety 12 stron na papierze gazetowym, nakład 12.000 w kolorze 2700 - 3000 zł + VAT
dziennikarz mógłby zarabiać ok. 3000 zł do kieszeni, koszt wynagrodzenia umowy o pracę całkowity ok. 4981 zł
koszt wynajęcia jakiegoś niewielkiego biura, koszty utrzymania, prąd, telefony powinien zamknąć się w 5000 zł + VAT
wynika z tych pobieżnych obliczeń, że dałoby się wydać niskonakładową gazetę 30 tys. - 60 tys. zł przy wydawaniu gazety 1-2 razy w tygodniu.


Pracodawcy, gdyby wszystkich wysyłali na pracę zdalną, tam gdzie jest to możliwe to zmniejszaliby tym samym ciasnotę w komunikacji zbiorowej, w sklepach, zawsze to mniej osób, które mogą roznosić koronawirusa.

Powered by w3.css